Lista aktualności Lista aktualności

Hodowla lasu

Hodowla lasu - jest to jedna z głównych nauk leśnych, opierająca się na podstawach ekologii, biologii, klimatologii oraz gleboznawstwa. W praktyce zajmuje się wszystkimi etapami życia lasu od zebrania nasion, wyhodowania z nich sadzonek poprzez posadzenie, pielęgnowanie aż do wyprowadzenia kolejnego odpornego, różnorodnego i dobrego jakościowo pokolenia.

Kolejne zabiegi z zakresu hodowli lasu to:

1. Zbiór nasion:

Zbioru nasion do wysiewu na szkółce dokonuje się ze specjalnie do tego celu wyselekcjonowanych drzewostanów tzw. drzewostanów i drzew nasiennych.  W Nadleśnictwie Kaliska mamy 109ha wyłączonych drzewostanów nasiennych (WDN), – z których produkujemy sadzonki na tzw. uprawy pochodne, 671ha gospodarczych drzewostanów nasiennych (GDN) – na uprawy gospodarcze oraz 43 sztuki najlepszej, jakości drzew tzw. drzew matecznych (DM), których nasiona dają początek plantacjom nasiennym

Drzewo mateczne daglezji fot. L.Zdrojewski

2. Wyhodowanie sadzonek w tzw. szkółkach leśnych:

Z wyselekcjonowanych drzewostanów zbiera się szyszki i nasiona, które wysiewamy w szkółce leśnej. W szkółce prowadzona jest dalsza hodowla młodych drzewek do momentu osiągnięcia odpowiedniego wieku i wielkości pozwalającej na wysadzenie ich do środowiska leśnego.

Nadleśnictwo Kaliska posiada szkółkę leśną w Miradowie gdzie corocznie produkujemy ok. 2 mln. sztuk różnych gatunków sadzonek, które trafiają do naszych lasów i lasów prywatnych.

Fot.: Z.Dunajski

3. Odnawianie lasu:

Odnawianie lasu to posadzenie wyhodowanych drzewek na powierzchnię, na której wcześniej rosły drzewostany, lub zalesianie – sadzenie lasu na gruntach rolnych i nieużytkach. W niektórych przypadkach dzięki odpowiednim zabiegom prowadzonym przez leśnika las może odnowić się sam. Nazywamy to naturalnym odnowieniem. W Nadleśnictwie Kaliska średniorocznie odnawiamy 136ha lasu. Powstały w ten sposób młody las to uprawa leśna.

Fot.:K.Mroczkiewicz

4. Pielęgnowanie uprawy:

Zabieg ten polega na niszczeniu konkurencyjnej dla posadzonych drzewek roślinności. Wykonujemy go głównie poprzez wykoszenie chwastów wokół sadzonek. Średniorocznie w naszym nadleśnictwie zabieg taki prowadzony jest na uprawach o powierzchni 150ha.

5. Czyszczenia wczesne:

Młode drzewka wymagają nieustannej pomocy ze strony leśnika. W czyszczeniach wczesnych usuwamy z uprawy drzewka wadliwe, chore, nadmiernie przegęszczone i niepożądane w składzie. Po zabiegu czyszczenia wczesnego uprawa wchodzi w nową fazę swojego życia – staje się młodnikiem.

 

6. Czyszczenia późne:

Są to zabiegi pielęgnacyjne, które prowadzi się, gdy korony drzewek zaczną stykać się ze sobą (tzw. osiągnięcie zwarcia). Głównym celem zabiegów jest polepszenie warunków dla drzew zdrowych i prawidłowo wykształconych. Uzyskuje się to przez stopniowe usuwanie drzew przeszkadzających osobnikom, które w przyszłości będą mogły stanowić trzon drzewostanu.

 

7. Trzebieże:

W kolejnych latach stopniowo zmniejsza się liczbę drzew rosnących na jednym hektarze. Cięcia pielęgnacyjne wykonywane w tym okresie zwane trzebieżami polegają na stworzeniu optymalnych warunków dla najlepszych drzew (dorodnych) tak, aby cały drzewostan był zdrowy i odporny na zagrożenia. Średnioroczna powierzchnia objęta trzebieżami w Nadleśnictwie Kaliska wynosi przeszło 1300 ha.

Zadania z zakresu hodowli lasu na okres 2011-2020 zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Zadanie

Obręb Bartel Wielki

Obręb Wirty

Razem

Powierzchnia w ha

Odnowienie zrębów

695,85

263,13

958,98

Odnowienie po rębniach złożonych

173,36

219,49

392,85

Podsadzenia produkcyjne

0,50

0,60

1,10

Dolesienia luk i przerzedzeń

4,47

0,95

5,42

Poprawki i uzupełnienia

166,89

89,95

256,84

Pielęgnowanie gleby

986,11

517,01

1503,12

Czyszczenia wczesne

670,33

240,70

911,03

Czyszczenia późne

458,37

132,51

590,88

Melioracje agrotechniczne

623,03

505,96

1128,9