Lista aktualności Lista aktualności

Moje, twoje czy nasze?

W Polsce lasy zajmują ponad 9,2 mln ha i w zdecydowanej większości pozostają w zarządzie Lasów Państwowych, jednak prawie 20% tej powierzchni to lasy prywatne. Niezależnie od struktury własności lasami powinniśmy gospodarować w taki sposób, aby przyszłe pokolenia mogły cieszyć się ich bogactwem. Ustawa o lasach określa jednakowe zasady gospodarowania we wszystkich lasach, niezależnie od formy własności. Główną różnicą jest zasada dostępności lasów państwowych dla społeczeństwa (z wyjątkami określonymi w ustawie), natomiast właściciele lasów prywatnych mają prawo zakazać wstępu do swoich lasów (teren należy w takim wypadku oznaczyć oraz zamieścić stosowne tablice). Nie wszyscy właściciele lasów prywatnych do końca wiedzą, jak zgodnie z prawem, mogą korzystać z ich zasobów. Jak w takim przypadku należy prowadzić rzetelną gospodarkę leśną, pozyskiwać drewno, wyznaczać trzebieże czy zaplanować zrąb? Leśnicy spieszą z pomocą! Nadzór nad takimi lasami ustawowo sprawuje starosta za pośrednictwem wyznaczonych urzędników, jednak w praktyce ok 70% starostw powierza to zadanie leśnikom (szczegóły określane są w porozumieniach z nadleśniczymi). Do odpowiedniego pielęgnowania lasu potrzebna jest wiedza i duże pokłady cierpliwości, dlatego warto zwrócić się o profesjonalną pomoc do leśników. W ramach nadzoru leśnicy zobowiązani są do kontroli i oceny sposobu prowadzenia gospodarki, dopilnowania odnowień na zrębach, udzielania bezpłatnych porad a przede wszystkim do legalizacji i cechowania pozyskanego drewna. Drewno, które zostało ocechowane musi posiadać plastikową płytkę z numerem. Po kolorze płytki możemy rozpoznać w jakim lesie się znajdujemy – czerwona oznacza lasy państwowe, zielona to parki narodowe, natomiast drewno z lasów niepaństwowych ma płytki koloru niebieskiego.

Nie zapominajmy także, że lasy prywatne, szczególnie te drobne, często rozproszone wśród pól, urozmaicają i wzbogacają krajobraz a także pełnią wiele ważnych ekologicznie funkcji m.in. zwiększają bioróżnorodność, pełnią rolę korytarzy ekologicznych, chronią glebę, tworzą i chronią klimat oraz pochłaniają zanieczyszczenia powietrza.

Tekst:M.Pałys

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!