Asset Publisher Asset Publisher

A choć i życia płomień zgasł . To myśli o nich Są przecież w nas ( Maria Czerkawska )

Listopad to czas refleksji i zadumy nad życiem, ale przede wszystkim jest to symbol pamięci i miłości do bliskich, którzy odeszli.

Leśnicy stale pamiętają i dbają o miejsca pamięci znajdujące się na terenie lasów. Jednak przed Świętem Zmarłych ze względu na jego doniosłość są one w sposób szczególny otoczone opieką. Leśnicy odwiedzają, porządkują i zapalają znicze w takich miejscach. Są nimi obeliski, krzyże, tablice, pojedyncze groby i mogiły oraz cmentarze.

 

W leśnictwie Kamienna Karczma przy drodze krajowej 22 znajduje się grób masowy nr 53 . Jest to miejsce spoczynku 7 żydowskich więźniarek obozu w Stutthofie, ofiar marszu śmierci ze stycznia 1945 roku. W tym roku wokół grobu wykonaliśmy prace porządkowe na większą skalę . Nie tylko koszenie , sprzątanie i mycie ale również usunięcie zasłaniających gałęzi oraz krzewów . Efekt olśniewający , dlatego warto zatrzymać samochód na poboczu drogi przy tzw. berlince   przed łąkami czarnowodzkimi  w celu  modlitwy , refleksji i upamiętnienia ofiar II wojny światowej .

W okolicznych lasach jest wiele miejsc, gdzie w tych dniach należy zapalić znicz lub przynajmniej pochylić się w chwili zadumy , bo las skrywa wiele pamięci w sobie oraz wielu bohaterów .

Tekst: S.Lempkowski, Leśnictwo Kamienna Karczma

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!