Asset Publisher Asset Publisher

Konsultacje społeczne - DIMILIN 480 SC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku ogłasza rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych w związku z wystąpieniem do FSC z wnioskiem o zgodę (derogację) na użycie środka ochrony roślin Dimilin 480 SC, który zawiera substancję czynną – diflubenzuron niezalecaną przez FSC.

Po zapoznaniu się z poniższą dokumentacją, prosimy o zgłaszanie ewentualnych merytorycznych uwag odnośnie użycia przez RDLP w Gdańsku środka ochrony roślin – Dimilin 480 SC, w celu ograniczania szkodników pierwotnych sosny. Uwagi prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do 25.IV.2014r (45 dni od daty ukazania się niniejszej informacji), pocztą tradycyjną na adres RDLP w Gdańsku ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19 lub elektronicznie na adres ochrona@gdansk.lasy.gov.pl.Wszelkie informacje na ten temat zostaną Państwu udzielone pod nr tel. +48583212212, +48583212212.

DOKUMENTACJA DO POBRANIA:
1. Ogłoszenie o rozpoczęciu procesu konsultacji społecznych.
2. Wniosek SGS.
3. Mapa zagrożeń ze strony owadzich szkodników liściożernych