Asset Publisher Asset Publisher

W trosce o bezpieczeństwo

Dnia 18 grudnia br. przy drodze krajowej nr 22, tzw. berlince na odcinku Piece – Czarna Woda (Leśnictwo Kamienna Karczma) zostały przeprowadzone prace związane z usunięciem drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego. Do drzew niebezpiecznych – bo o nich mowa, można zaliczyć drzewa znacznie pochylone w kierunku jezdni, czy też z widocznymi oznakami osłabienia.
               W przypadku sosny do czynników osłabiających należy głównie huba sosny (Phellinus pini), która powodując białą zgniliznę jamkowatą twardzieli, wpływa na osłabienie  funkcji mechanicznych drzewa,  co pociąga za sobą znaczne pogorszenie jego stabilności. Obecność tego patogena można rozpoznać po owocnikach, jak i dziuplach występujących na strzale drzewa.

Przy świerku natomiast do głównych czynników osłabiających należy opieńkowa zgnilizna korzeni (Armillaria sp.) powodująca zgniliznę białą jednolitą, atakującą tym razem drewno bielaste. Biel natomiast spełnia rolę przewodzącą, jak i magazynującą, a zaburzenie tych funkcji prowadzi do szybkiego zamarcia drzewa. Kolejnym ważnym zagrożeniem dla świerka jest niebezpieczeństwo ze strony kornika drukarza (Ips typographus), który w wyniku zmieniających się warunków klimatycznych, a co za tym idzie także wodnych, zdobył zdecydowanie lepsze warunki do swego rozwoju biologicznego – odwrotnie niż świerk. Tym samym stał się przyczyną szybkiego wydzielania się posuszu, tak niebezpiecznego przy miejscach uczęszczanych przez ludzi.

W trakcie prowadzonych czynności zastosowano nadzór bezpośredni, obligatoryjnie stosowany przy pracach szczególnie niebezpiecznych, do których zalicza się m.in. usuwanie drzew
w sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych, czy też ze stwierdzoną zgnilizną wewnętrzną. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w strefie niebezpiecznej wykonywanych prac, przy asyście pomocy drogowej wstrzymywano ruch drogowy. Dzięki odpowiedniemu zaplanowaniu prac oraz zgraniu zespołu, całość przedsięwzięcia udało się sprawnie przeprowadzić z zachowaniem należytych zasad bezpieczeństwa.

 

Tekst i zdjęcia: Wiktoria Kaczmarek

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!