Lista aktualności Lista aktualności

Realizacja projektu dofinasowanego z Funduszy Europejskich

Realizacja projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich

Nadleśnictwo Kaliska realizuje projekt dofinasowany z Funduszy Europejskich

 

„Zabezpieczenie zasobów przyrodniczych Borów Tucholskich poprzez ochronę i restytucję różnorodności gatunkowej i siedliskowej w Arboretum Wirty”

 

Celem projektu jest zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczych Obszaru

Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich

 

Dofinasowanie projektu z UE: 1 693 265,97 zł