Lista aktualności Lista aktualności

Sprzedaż

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo Kaliska prowadzi działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą drewna, materiału sadzeniowego gatunków leśnych, drzew i krzewów ozdobnych, choinek oraz usługowym łuszczeniem szyszek.
Cenniki do pobrania (pdf):

- cennik detaliczny drewna;
- cennik materiału sadzeniowego gatunków leśnych;
- cennik materiału sadzeniowego gatunków ozdobnych jesień 2023;
- cennik za usługowe łuszczenie szyszek;

- cennik na choinki świąteczne.

Warunki kupna sprzedaży detalicznej drewna i użytków ubocznych w Nadleśnictwie Kaliska do pobrania:

- warunki kupna-sprzedaży detalicznej drewna;

Sprzedaż detaliczna drewna w leśnictwach odbywa się we wtorki i piątki w godzinach 7:00 - 9:00.

Sprzedaż detaliczna drewna w siedzibie Nadleśnictwa Kaliska odbywa się od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 7:00 - 14:00.

 

Reklamacje dotyczące surowca drzewnego w Nadleśnictwie Kaliska rozpatrywane są na protokole reklamacyjnym w oparciu o Ramowe Zasady Rozpatrywania Reklamacji.

 

Poza działalnością gospodarczą nadleśnictwo udostępnia bezpłatnie na swoim terenie obiekty turystyczne i edukacyjne takie jak: miejsca postoju i wypoczynku, ścieżki edukacyjne, ścieżki konne. Więcej informacji w dziale Edukacja i Turystyka.

Chlubą Nadleśnictwa Kaliska jest najstarszy w Polsce leśny ogród dendrologiczny w Wirtach, który corocznie odwiedza kilkadziesiąt tysięcy zwiedzających.

Nadleśnictwo Kaliska prowadzi sprzedaż zezwoleń na połow ryb na jeziorze Białe Błota, Nierybno Wielkie oraz Nierybno Małe. Zezwolenia można nabyć wyłącznie w siedzibie Nadleśnictwa Kaliska (pn - pt, godz. 7.00 - 15.00). Cennik zezwoleń  oraz regulamin połowu ryb do pobrania (pdf):

- cennik opłat za amatorski połów ryb na Jeziorach Białe Błota oraz Nierybno Wielkie, Nierybno Małe oraz Głęboczek.

Nadleśnictwo Kaliska informuję, że w biurze nadleśnictwa oraz w leśnictwach:

1. Cis

2. Cieciorka

3. Okoniny

4. Drzewiny

5. Uroża

6. Bartel Mały

7. Wojtal

8. Leśna Huta

9. Czarna Woda

10. Borzechowo

11. Kamienna Karczma

12. Sowidół

13. Baby

14. Wirty

15. Arboretum Wirty

można dokonać zakupu kartami płatniczymi.

 

 

   /documents/688431/28468609/4_2016_Decyzja+nr+8_cennik+amatorski+po%C5%82%C3%B3w+ryb.pdf/51e8faae-9ead-4b39-aad6-91f591e4a5db

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowym certyfikatem PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!