Lista aktualności Lista aktualności

Przetargi, zamówienia publiczne

Informacja o migracji serwisu BIP jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (PGL LP)

Serwis BIP jednostek organizacyjnych PGL LP jest obecnie migrowany na platformę GOV.PL/BIP. Dotychczasowy serwis BIP PGL LP dostępny jest jako zasób archiwalny pod adresem: https://bip2.lasy.gov.pl (zasoby portalu do dnia 1.7.2021)
Informacje o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego będą zamieszczane tymczasowo (do czasu uruchomienia przez poszczególne jednostki PGL LP nowych serwisów BIP w systemie GOV.PL/BIP) na stronach webowych jednostek organizacyjnych PGL LP w Portalu Korporacyjnym Lasów Państwowych (https://www.lasy.gov.pl), w zakładkach: Informacje / Zamówienia publiczne.

 

Aktualne informacje na temat prowadzonych przetargów i zamówień publicznych w Nadleśnictwie Kaliska od dnia 01.07.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista aktualnie ogłoszonych postępowań - Zamówienia publiczne

 

Link do strony BIP z archiwalnymi treściami do dnia 30.06.2021