Asset Publisher Asset Publisher

Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszary Chronionego Krajobrazu ustanowione zostały Uchwała nr 259/XXIV/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 roku.
- Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich – na terenie Nadleśnictwa Kaliska obejmuje  12268ha
- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy – na terenie Nadleśnictwa Kaliska obejmuje  173ha
- Północny Obszar Chronionego Krajobrazu - część wschodnia – na terenie Nadleśnictwa Kaliska obejmuje 2462ha