Asset Publisher Asset Publisher

Sprzedaż

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo Kaliska prowadzi działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą drewna, materiału sadzeniowego gatunków leśnych, drzew i krzewów ozdobnych, choinek oraz usługowym łuszczeniem szyszek.
Cenniki do pobrania (pdf):

- cennik detaliczny drewna;
- cennik materiału sadzeniowego gatunków leśnych;
- cennik materiału sadzeniowego gatunków ozdobnych jesień 2021 - wiosna 2022;
- cennik za usługowe łuszczenie szyszek;

- cennik na choinki świąteczne.

Warunki kupna sprzedaży detalicznej drewna i użytków ubocznych w Nadleśnictwie Kaliska do pobrania:

- warunki kupna-sprzedaży detalicznej drewna;

Reklamacje dotyczące surowca drzewnego w Nadleśnictwie Kaliska rozpatrywane są na protokole reklamacyjnym w oparciu o Ramowe Zasady Rozpatrywania Reklamacji.

Wzory umów obowizujce w roku 2020 dostępne są do pobrania poniżej:


Wzór umowy do PLD

Poza działalnością gospodarczą nadleśnictwo udostępnia bezpłatnie na swoim terenie obiekty turystyczne i edukacyjne takie jak: miejsca postoju i wypoczynku, ścieżki edukacyjne, ścieżki konne. Więcej informacji w dziale Edukacja i Turystyka.

Chlubą Nadleśnictwa Kaliska jest najstarszy w Polsce leśny ogród dendrologiczny w Wirtach, który corocznie odwiedza kilkadziesiąt tysięcy zwiedzających.

Nadleśnictwo Kaliska prowadzi sprzedaż zezwoleń na połow ryb na jeziorze Białe Błota, Nierybno Wielkie oraz Nierybno Małe. Zezwolenia można nabyć wyłącznie w siedzibie Nadleśnictwa Kaliska (pn - pt, godz. 7.00 - 15.00). Cennik zezwoleń  oraz regulamin połowu ryb do pobrania (pdf):

- cennik opłat za amatorski połów ryb na Jeziorach Białe Błota oraz Nierybno Wielkie, Nierybno Małe oraz Głęboczek.

Nadleśnictwo Kaliska informuję, że w biurze nadleśnictwa oraz w leśnictwach:

1. Cis

2. Borzechowo

3. Leśna Huta

4. Arboretum Wirty

można dokonać zakupu kartami płatniczymi.

 

 

   /documents/688431/28468609/4_2016_Decyzja+nr+8_cennik+amatorski+po%C5%82%C3%B3w+ryb.pdf/51e8faae-9ead-4b39-aad6-91f591e4a5db

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!