Lista aktualności Lista aktualności

Lasy Państwowe kontynuują współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach remontów dróg publicznych

Nadleśnictwo Kaliska podpisało umowę z Gminą Kaliska w sprawie wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą: „Remont nawierzchni drogi gminnej Frank - Łążek”, w ramach realizacji zadania Gminy Kaliska pn.: „Remont drogi gminnej we Franku prowadzącej od ulicy Wiklinowej w kierunku miejscowości Łążek”.
Zadanie związane z utwardzeniem drogi gminnej polega na utwardzeniu jej odcinka o długości ok 450 mb i szerokości 4m z płyt Yomb. Szacowana wartość inwestycji wynosi 300 tys. zł z czego około 150 tys. zł to dofinansowanie Nadleśnictwa Kaliska.
Realizacja wspólnego przedsięwzięcia ma na celu osiągnięcie parametrów technicznych drogi, poprawiających użytkowanie przez lokalną społeczność oraz umożliwiających przejazd pojazdów świadczących usługi na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej.