Lista aktualności Lista aktualności

ZAKUP LASÓW ORAZ GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

Nadleśnictwo Kaliska jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

 

W szczególności kupimy las lub grunt, który:

  • bezpośrednio przylega do gruntu zarządzanego przez Nadleśnictwo Kaliska;
  • grunt jest przeznaczony do zalesienia;
  • w powszechnej ewidencji gruntów opisany jest jako Ls, RV, RVI, RVIz;
  • reguluje przebieg granicy polno-leśnej.

 

Sprzedawany grunt musi spełniać następujące kryteria:

  • W Ewidencji Gruntów i Budynków (we właściwym starostwie) działka musi być sklasyfikowana jako las (Ls), a jeżeli grunt jest sklasyfikowany  wg EGiB jako inny niż Ls, musi posiadać aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub posiadać decyzję o warunkach zabudowy z przeznaczeniem pod zalesienie;
  • Nieruchomość musi mieć uregulowany stan prawny, tzn. posiadać księgę wieczystą, która nie ma roszczeń i ograniczeń, a także jest wolna od obciążeń na rzecz innych podmiotów;
  • Granice nieruchomości są widoczne w terenie, a także nie występują spory graniczne.

Osoby zainteresowane sprzedażą lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia proszone są o kontakt z Nadleśnictwem pod nr tel. 58 58 89 818 lub e-mail: kaliska@gdansk.lasy.gov.pl