Wydawca treści Wydawca treści

Regulaminy udostępnianych obiektów, lista zagrożeń i zasady bezpiecznego przebywania w lesie

Odwiedzając lasy trzeba pamiętać o bezpieczeństwie swoim i innych odwiedzających osób. W celu jego zachowania należy przestrzegać pewnych zasad zawartych w liście potencjalnych zagrożeń, zasad bezpiecznego przebywania w lesie i regulaminach.

 

Poniżej znajdują się regulaminy udostępnianych obiektów Nadleśnictwa Kaliska.