Wydawca treści Wydawca treści

ZASOBY LEŚNE

Głównym gatunkiem tworzącym drzewostany w Nadleśnictwie Kaliska jest sosna, która zajmuje 94,72% powierzchni leśnej. Gatunki iglaste zajmują 95,23% powierzchni nadleśnictwa, a liściaste 4,77%. Dominującym siedliskiem leśnym jest bór świeży. Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 73 lat.

 

Udział siedlisk leśnych Nadleśnictwa Kaliska kształtuje się następująco:

 

Natomiast udział miąższościowy gatunków panujących w Nadleśnictwie Kaliska:

  • 95,42 % – Sosna (So)
  •   1,56 % – Buk (Bk)
  •   1,14 % – Brzoza (Brz)
  •   0,55 % – Dąb (Db)
  •   0,52 % – Olcha (Ol)
  •   0,28 % – Modrzew (Md)
  •   0,15 % – Daglezja (Dg)
  •   0,13 % - Świerk (Św)

 
A udział drzewostanów w klasach wieku prezentuje poniższa tabela: