Wydawca treści Wydawca treści

ZASOBY LEŚNE

Głównym gatunkiem lasotwórczym w Nadleśnictwie Kaliska jest sosna zwyczajna Pinus sylvestris stanowi aż 95,5 %. Dominującym siedliskiem leśnym jest bór świeży. Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 71 lat.

 

Udział siedlisk leśnych Nadleśnictwa Kaliska

 • 61,6 %  – Bśw
 •  0,1 %   - Bb
 • 23,0 %  - BMśw
 •   0,1 %  - BMw
 •   0,6 %  - BMb
 • 10,3 %  - LMśw
 •   0,1 %  - LMw
 •   0,5 %  - LMb
 •   3,1 %  - Lśw
 •   0,2 %  - Lw
 •   0,3 %  - Ol
 •   0,1 %  - Olj

Udział miąższościowy gatunków panujących w Nadleśnictwie Kaliska

 • 95,8 % – Sosna (So)
 •   1,6 % – Buk (Bk)
 •   1,1 % – Brzoza (Brz)
 •   0,5 % – Olcha (Ol)
 •   0,4 % – Dąb (Db)
 •   0,3 % - Świerk (Św)
 •   0,2 % – Modrzew (Md)
 •   0,1 % – Daglezja (Dg), Jodła (Jd)

 
Udział drzewostanów w klasach wieku

 •   4,5 % – I klasa (od 1 do 20 lat)
 • 10,5 % – II klasa (od 21 do 40 lat)
 • 25,2 % – III klasa (od 41 do 60 lat)
 • 24,5 % – IV klasa (od 61 do 80 lat)
 • 20,4 % – V klasa (od 81 do 100 lat)
 •  7,7 % – VI klasa (od 101 do 120 lat)
 •  3,2 % – VII klasa (powyżej 120 lat)
 •  3,2 %  - KDO - Klasa do odnowienia
 •  0,4 %  - pozostałe