Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Certyfikaty

rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych w związku z wystąpieniem do FSC o zgodę (derogację) na użycie środka ochrony roślin Dimilin 480 SC, który zawiera substancję czynną – diflubenzuron niezalecaną przez FSC.