Wydawca treści Wydawca treści

Lasy niepaństwowe

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Na terenie Nadleśnictwa Kaliska następujące starostwa powierzyły nadzór nad lasami prywatnymi:
1. Starostwo starogardzkie - 3 154,93 ha
2. Starostwo kościerskie - 476,21 ha.

Razem Nadleśnictwo Kaliska: 3 631,14 ha.

Bezpośredni nadzór nad lasami prywatnymi pełnią leśniczowie.