Wydawca treści Wydawca treści

Historia powstania Nadlesnictwa Kaliska

Nadleśnictwo Kaliska w obecnych granicach utworzone zostało dnia 1.01.1973 roku na mocy Zarządzenia nr 65 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 25.11.1972 r. z byłych Nadleśnictw Bartel Wielki i Wirty.
Rok wcześniej, to jest 1.01.1972 r., Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego Nr 30 z dnia 10.08.1971r. zlikwidowane zostało mające historyczne tradycje Nadleśnictwo Leśna Huta i włączone do ówczesnego Nadleśnictwa Bartel Wielki.

Historia powstania Nadleśnictwa Kaliska przedstawiono na załączonym diagramie.