Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszary Chronionego Krajobrazu na terenie Nadleśnictwa Kaliska

Nazwy, położenie i obszar Obszarów Chronionego Krajobrazu województwa pomorskiego ustanowione zostały Uchwałą nr 259/XXIV/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim.


1. Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich o powierzchni ogólnej 65780ha, na terenie Nadleśnictwa Kaliska obejmuje  14225,02ha. Obszar utworzono Rozporządzeniem nr 5/94 Wojewody Gdańskiego z dnia 8 listopada 1994r.


2. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy – o powierzchni ogólnej 10784ha, na terenie Nadleśnictwa Kaliska obejmuje  102,69ha. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy utworzono Rozporządzeniem nr 5/94 Wojewody Gdańskiego z dnia 8 listopada 1994r.


3.  Obszar Chronionego Krajobrazu Północny - część wschodnia o powierzchni ogólnej 3800ha. Na terenie Nadleśnictwa Kaliska obejmuje 2064,98ha. Obszar utworzono w 1991 roku na mocy rozporządzenia nr 9/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 10 września 1991r.

 

 

Mapa z leśną warstwą z Banku Danych o Lasach znajduje się na stronie internetowej: http://geoserwis.gdos.gov.pl